Hôm nay là ngày của sự cứu rỗi

Mọi người đều cần đến sự cứu rỗi
Mỗi người khi đã được sanh ra, ngoại trừ Jêsus, đều cần đến sự cứu rỗi. Loài người lúc nguyên thủy được tạo
dựng nên là để có sự quan hệ mật thiết với Thượng Đế là Đấng Tạo Hoá; nhưng một lúc sau buổi sáng thế, thì̀
tội lỗi của con người đã làm hỏng đi mối quan hệ đó.  Hiện đang phân ly cách xa với Thượng Đế, con người cần
phải phục hòa lại mối quan hệ đó với Ngài.
Lời Chúa trong Kinh thánh có chép trong sách:
Rô-ma 3:22:  "Vi` mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời."

Sự cứu rỗi là gì?
Khi loài người bướng bỉnh bất tuân tới Thượng Đế và mất đi mối liên hệ với Ngài, thì phải bi ̣chiụ đương đầu với
hậu quả ngoài ý muốn của Ngài là sự chết, sự xét đoán và hình phạt của âm phủ . Vì tình yêu vô đối và lòng
nhân từ của Ngài, Thượng Đế đã sắp đặt một con đường để hồi phục mối liên hệ giữa Ngài và nhân loại.
Sự cứu rỗi là chương trình của Chúa dùng đê:̉ tha thứ, cứu chuộc con người tội lỗi ra khỏi định mệnh khốn nạn
của sự chết viñh viễn trong hỏa ngục không có Ngài, và cho chúng ta có thể được phục hòa trong gia đình của
Chúa, trở thành con cái của Ngài và được sống đời đời với Ngài trên thiên đàng.
Kinh thánh chép:
' Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng Christ vốn chẳng hề phạm tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho
chúng ta nhờ Đấng Christ mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. ' ( II Cô-rinh-tô 5:21)

Sự cứu rỗi: chỉ duy bởi Chúa Jêsus  
Vì Thượng Đế là Đấng công bình hoàn hữu vẹn toàn, Ngài không thể bỏ qua những sai lầm của chúng ta, là vì
hậu quả của tội lỗi là sự trừng phạt. Nhưng Thượng Đế cũng quá thương chúng ta nên Ngài muốn hàn gắn lại
mối quan hệ như từ thủơ đầu đã có  với con người chúng ta.  Thiên Chúa là Đấng công bằng và cũng là Đấng
nhân từ, song hai bản tánh xiêu nhiên này đối nghic̣h với nhau; và vì là Đấng vẹn toàn nên Ngài không thể vi
phạm bên nào, nên Thượng Đế đã cho con một của Ngài là Jêsus Christ xuống trần chiụ hình phạt thay cho tội
lỗi của chúng ta cho đúng với sự công bình và nhân từ của Ngài. Cách đây hơn 2000 năm Jêsus không
hề phạm tội, chỉ vâng phục Cha là Đức Chúa Trời, dâng mình chịu cực hình thê thảm trên thập tự cho đến chết
để gánh thế hết tội cho nhân loại, để cho con người chúng ta (hễ ai tin thì) có thể được hàn gắn lại mối phục
hòa với Thượng Đế và  được sống với Ngài trong cõi đời đời.  
Trong kinh thánh:
Chúa Jêsus phán: "...Ta là cái cửa; nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi." ̣(Giăng 10:19);"..Ta là
đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6).
Vì chỉ có một Đức Chúa Trời; và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là
Đức Chúa Jêsus Christ, là người. ( I Ti-mô-thê 2:5 ).
Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người,
để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 ).

Không có sự cứu rỗi: Sự xét xử và sự trừng phạt
Sẽ có môṭ ngày, mỗi chúng ta sẽ đứng trước mặt Thượng Đế Đấng Tạo Hoá mình và nhận trình về cuộc đời
mình đã sống và làm gì. Mọi người chúng ta đều đã phạm tội thiếu mất đi tiêu chuẩn của Chúa cho đời này. Nếu
chúng ta sao lãng với ơn cứu rỗi này, bằng sự từ chối, thờ ơ,... thì điṇh mệnh mình sẽ ra sao? Tội lỗi sẽ phải bi ̣
trừng phạt; chỉ có cách tin nhận Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế đã gánh hết tộị lỗi của mình, hay tự con
người mình sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Ai từ chối sự cứu rỗi sẽ phải tiếp nhận sự xét đoán và sự trừng
phạt. Hình phạt ghê gớm không thể tưởng được là mình sẽ bi ̣quăng xuống hỏa ngục vĩnh viễn ly biệt với
Thượng Đế.  Đó không phải là ý muốn của Ngài, mà là Ngài đã cho chúng ta nhiều cơ hội, và Ngài cũng không
xâm phạm quyền tự do lựa chọn cuả mỗi chúng ta.  
Kinh thánh chép:
'Theo như đã điṇh cho loài người phải chết một lần, rồi chiụ phán xét ' ( Hê-bơ-rơ 9:27).
'Đoạn, sự chết và âm phủ bi ̣ quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai ' ( Khải Huyền 20:14).
' Cò những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loan, kẻ phù phép, kẻ
thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng:
đó là sự chết thứ hai. ' (Khải Huyền 21:8).

Ơn cứu rỗi là một món quà tặng phẩm
Ơn cứu rỗi được có sẵn cho tất cả mọi người và là quà tặng cho không, và chỉ cần sự nhận lãnh mà thôi.
Thượng Đế trong sự khôn ngoan vô đối đã đặt ơn cứu rỗi của Ngài trong tầm tay của mỗi người chúng ta, thật
ra không một ai trong chúng ta đủ tốt để vào nước thiên đàng. Sự cứu rỗi được ban cho tất cả mọi
người, không ngoại trừ một ai, cho dù bạn có làm bất cứ chuyện gì trong quá khứ, sự cứu rỗi của Ngài vẫn
đang sẵn đón chờ bạn. Nếu bạn đã và đang là một người nghiện ngập, lầm lỡ tham gia các nhóm tà giáo, sống
trong cuộc đời quan đãng, tù nhân tội phạm, đã làm những điều ghê tởm..., Thượng Đế vẫn đang mời tặng cho
bạn món quà cứu rỗi này.  Chúa muốn phục hồi cho bạn trở nên một người hoàn thiện trong Ngài.   
Lời Chúa trong thánh kinh cho biết:
' Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức
Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.' (Rô-ma 6:23).
' Vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự
ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.' (Ê-phê-sô 2:
8-9).

Hôm nay là ngày của sự cứu rỗi
Thượng Đế đã quá kiên nhẫn đối với chúng ta hầu để cho nhiều linh hồn sẽ được cứu và được sự sống qua sự
ban cho này, tuy nhiên cũng một ngày nào đó sự ban cho này sẽ không còn nữa, vì không ai biết Chúa sẽ đến
bất cứ giờ nào.  Hãy để hôm nay là ngày bạn nhận lãnh sự cứu rỗi, đừng chờ đợi nữa. Chúa đã mãi bao
lần kêu gọi mời bạn. Ngài đã quá kiên nhẫn, quá yêu thương, và quan tâm đến bạn. Xin đừng bỏ qua cơ hội
này mà hãy nhận lãnh ơn cứu rỗi ngay đi bạn ơi, vì mình không biết tương lai ngày mai sẽ ra sao. Đừng để sự
quan tâm lo lắng của thế gian; ước vọng riêng tư và vật chất của thế gian này cản trở bạn vào cõi đời đời của
thiên đường. Vì những gì thuộc thế giới tạm bợ này sẽ chóng qua đi, nhưng phần thưởng của đời sau là cõi đời
đời sẽ không bao giờ hư mất.
' Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một
ngày. 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng
nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn
năn. 3:10 Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà
qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.' (2 Phi-e-
rơ 3:8-10)
'Vì Ngài phán rằng: "
Ta đã nhận lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi."
; Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi.' (Cô-rinh-tô 4:6).

Làm sao để nhận được sự cứu rỗi?
Lời Chúa cho biết trong kinh thánh rằng:
'Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian  đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy
không bi ̣ hư mất mà được sự sống đời đời.' (Giăng 3:16).
' Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.' (Rô-ma 10:3).
Chúa Jêsus phań:"Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin ta thì được sự sống đời đời."
(Giăng 6:47).
Nếu bạn chưa bao giờ nhận lãnh sự cứu rỗi, hoặc không biết chắc là bạn đã có chưa, thì hôm nay là ngày bạn
thật sự nhận được bằng cách cầu nguyện lên tiếng theo bài cầu nguyện dưới đây.  Bạn ơi! xin đừng coi thường
cơ hội này. Tôi khẩn xin bạn hãy lập tức cầu nguyện theo lời dưới đây để nhận được sự cứu rỗi.

Lời cầu nguyện tin nhận ơn cứu rỗi:
"Lạy Chúa Jêsus, con biết con là người có tội, và Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu con và cất đi hết
những tội lỗi của con. Nay con xin ăn năn và tin rằng Chúa đã chết thay để gánh hết tội con, Bởi quyền
năng của Đức Chúa Trời, Jêsus Chúa đã sống lại và thăng thiên. Giờ đây con xin Chúa ngự vào
lòng con và làm Cứu Chúa của đời con. Con cầu nguyện nhân danh chuá Jêsus Christ. Amen."
̣đ & b