Chào mừng quý khách
You need Java to see this applet.
Copyright 2004-2007 db for Him. All Rights Reserved
Copyright 2004-2007 db for Him. All Rights Reserved
Ơn Cứu Rỗi Ngày Hôm Nay.  
Xin bấm vào đây.
Nối mạng - Links
Sách Biếu Tặng
Tự chọn 5CDs = $30
Xin bấm vào bìa CD để nghe nhạc
Bài Giảng Hàng Tuần
Cám ơn quý khách đã ghé thăm.  Nguyện xin
ơn lành của Chúa Jêsus Christ ở cùng quý vị luôn
Cậy ơn Chúa, Phương Đài  mong
được góp phần ca ngợi Chúa, chia sẻ,
củng cố niềm tin, và rao truyền Tin
Lành Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế
Jêsus Christ đến cho đồng bào người
Việt thân yêu.

"Hãy bước đi trong sự yêu
thương, giống như Đấng
Christ đã yêu chúng ta
".
(Ê-phê-sô 5:2)

"..and live a life of love, just as
Christ loved us and gave himself
up for us as a fragrant offering
and sacrifice to God."
(Ephesians 5:2)
GFA - Tin Lành cho Châu Á
Tin lnh Vietnam
Tin Lành Hy vọng
Giáo Hạt Tin Lành VN
Liên Hữu Báp Tít VN
Cơ Đốc Nhân
Đường Hy Vọng
Sống Đạo Online
Nếp Sống Gia Đình
Các Hội Thánh Việt C&MA
Các Hội Thánh Việt Báp Tít
The Neo Digits
International Justice Mission
-Kinh Thánh Việt Ngữ
-Kinh Thánh Anh Ngữ


Dâng Hiến Hết Lòng
(Rev. Nguyễn Trọng Vinh)
www.Vietnamesehope.org
1CD = $10
Giá bao gồm cước phí trong và
ngoài Hoa Kỳ -- (NGÀI CD only)
To order CD
email to Phương Đài here: