Welcome/Chào mừng quý khách
Ơn Cứu Rỗi Ngày Hôm Nay.  
Xin bấm vào đây.
Nối mạng - Links
Free Book
Sách Biếu Tặng
Latest Release!
Mời quý khácḥ
mua ủng hộ
Tự chọn 5CDs = $30
Xin bấm vào bìa CD để nghe nhạc
Bài Giảng Hàng Tuần
Home              Contact us                 Our Ministrỵ
www.theNeoDigits.com
Thank you for visiting our site. God bless you.
Cám ơn quý khách đã ghé thăm.  Nguyện xin
ơn lành của Chúa Jêsus Christ ở cùng quý vị luôn
Cậy ơn Chúa, ban nhạc "Hát cho
Chúa"
của "db For Him" mong được
góp phần ca ngợi Chúa, chia sẻ,
củng cố niềm tin, và rao truyền Tin
Lành Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế
Jêsus Christ đến với  đồng bào
người Việt thân yêu và những người
khác.

Praise God for His grace & blessings.  
db For Him's Band & ministry --by His
grace, desire to use our
music blessed by Him to worship
Him, to support Viet missionary work,
& to share the Goodnews of our Savior
Jesus Christ to the Vietnamese
as well as the rest of the world.

"Hãy bước đi trong sự yêu
thương, giống như Đấng
Christ đã yêu chúng ta
".
(Ê-phê-sô 5:2)

"..and live a life of love, just as
Christ loved us and gave himself
up for us as a fragrant offering
and sacrifice to God."
(Ephesians 5:2)
TruyềnGiáoVN - 5p
GFA - Tin Lành cho Châu Á
Tin lnh Vietnam
Tin Lành Hy vọng
Giáo Hạt Tin Lành VN
Liên Hữu Báp Tít VN
Cơ Đốc Nhân
Đường Hy Vọng
Sống Đạo Online
Nếp Sống Gia Đình
Các Hội Thánh Việt C&MA
Các Hội Thánh Việt Báp Tít
The Neo Digits
International Justice Mission
-Kinh Thánh Việt Ngữ
- Online Bible


Dâng Hiến Hết Lòng
(Rev. Nguyễn Trọng Vinh)
www.Vietnamesehope.org
1CD = $10
$10usd --  Mua 1 tặng 1   
Giá bao gồm cước phí trong và ngoài
Hoa Kỳ -- (NGÀI CD only)
Copyright 2004-2012 db for Him. All Rights Reserved
1CD = $10
1 SongBook = $8
You need Java to see this applet.
You need Java to see this applet.